top of page

Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 15.9.2023

Rekisterinpitäjä:
Kuvaajankulma
kuvaajankulma@gmail.com
Tietosuojavastaava: Jarno Saarimies


Rekisterin tarkoitus

Asiakkaiden tietoja kerätään, käsitellään ja säilytetään asiakkuuksien ylläpitoon ja laskuttamistarkoituksiin. Palvelujen kohdentamiseen, tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä kirjanpitoa ja verotusta varten.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietoja käsitellään lain edellyttämin perustein. Rekisterin pääasiallinen tarkoitus on yhteydenpito olemassa olevien asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa. Asiakkaille voidaan lähettää satunnaisesti myös tiedotteita, kohdennettua markkinointia tai tarjota palveluita. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi tai sopimuksen tekoa valmistelevien toimien takia.

Rekisterin tietosisältö

Keräämme rekisteriimme seuraavat tiedot asiakkaistamme: etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, yhteyshenkilö, yrityksen y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Tietolähteet

Tiedot hankitaan asiakkaalta suoraan. Keräämme tietoa myös kotisivuilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta, sekä seuraamme sivustomme analytiikkaa liittyen verkkosivuston käyttöön. Saatamme kerätä tarvittavia tietoja myös julkisista lähteistä ja rekistereistä.

Tietojen luovutus ja käsittelijät

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Käsittelemme kaikkia tietoja luottamuksellisesti ja tietoturvallisesti. Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan Kuvaajankulmassa työskentelevät henkilöt, työtehtäviinsä liittyen.

Tietojen suojaus ja säilytys

Asiakastietoihin on pääsy ainoastaan Kuvaajankulman työntekijöillä, jotka tietoja oleellisesti työssään tarvitsevat. Tietoja pidetään ja käsitellään luottamuksellisina. Tiedot on suojattu palomuurein, käyttäjäkohtaisin tunnuksin ja käyttöoikeuksin, sekä salasanoin. Laskutustietoja välitetään kirjanpitäjälle, jolta edellytetään kirjallisin sopimuksin tietojen luottamuksellista käsittelyä ja suojaamista.


Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus halutessaan saada nähtäväksi rekisteriin merkityt henkilötiedot. Tietoja voi muuttaa tai poistaa pyynnöstä. Pyynnöt voidaan osoittaa sähköpostitse osoitteeseen: kuvaajankulma@gmail.com

Evästeet (cookies)

Kuvaajankulma.fi -sivuston seurantaan käytetään Googlen Analytics -palvelua. Seurannan tarkoitus on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä. Evästetietoja kerätään parantamaan sivuston toimivuutta ja käytettävyyttä. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voida suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle. Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä, tällöin kuitenkaan välttämättä kaikki verkkopalveluiden toiminnat eivät toimi normaalisti.

bottom of page